In 2016 heeft een aantal leden het initiatief genomen om bijeenkomsten te organiseren met nieuwe tuinders. Het nader kennismaken met elkaar en de vereniging Dijkzicht was een belangrijk doel net als het inventariseren van vragen en wensen.
In 2017 is de groep gestart met bijeenkomsten om met de leden in gesprek te gaan over de inrichting van de organisatie, over de verschillende bedreigingen voor het tuinpark (woningbouw, nieuwe entree en vergrijzing in de commissies), over de openbare functies en de manier waarop we daar mee om willen gaan. Dat heeft geleid tot allerlei plannen en voorstellen.
In de winter van 2018 is middels een enquête in beeld gebracht hoe de leden gebruik maken van hun eigen tuin en het tuinpark en hoe zij aankijken tegen de toekomst van het tuinpark en hun eigen rol daarbij. De uitkomsten worden verwerkt in het beleidsplan Tuinpark Dijkzicht (2021).

Presentaties

Verslagen

Verslag 17 juli 2017 overleg Dijkzicht en Toekomst: kennismaking en plannen
Verslag 24 oktober 2017 overleg Dijkzicht en Toekomst: organisatie, educatie, communicatie
Verslag 16 december 2017 overleg Dijkzicht en Toekomst: organisatie, communicatie, openbaar park
Verslag 30 juni 2018 Overleg Dijkzicht en Toekomst: voortgang communicatie
Verslag 2 februari 2019 overleg Dijkzicht en Toekomst: resultaten enquête, openbaar park

Enquete

Presentatie uitslagen enquête winter 2018
Verslag bespreking resultaten winter 2018

Toekomstgroep 27 september 2019