Net als andere tuinverenigingen heeft Dijkzicht een bestuur en diverse commissies. Alle leden werken minimaal 16 uur voor de vereniging; dat kan door het doen van tuinbeurten, door het werken voor het bestuur of een commissies of door het verrichten van specifieke taken. Ook Dijkzicht heeft te maken met vergrijzing van leden in commissies en dus met vacatures.

Bestuur

Het bestuur van een tuinvereniging bestaat minimaal uit vijf leden: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee leden. Dijkzicht heeft ook een juridisch adviseur.

Voor de leden: klik hier voor meer informatie.

Commissies

Dijkzicht heeft een groot aantal commissies, zie de afbeelding hierboven. Voor eerste hulp bij ongevallen tijdens de tuinbeurten is een EHBO’er aanwezig.

De bouwcommissie is verantwoordelijk voor het taxeren van de huisjes, controleren van beschoeiingen en erfscheidingen en het verwerken van aanvragen voor bouwvergunningen.
De tuincommissie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het algemeen groen, het organiseren van de tuinbeurten en het behoud van het keurmerk Natuurlijk Tuinieren.
De Kascommissie controleert de voorraad in het clubhuis, 2 keer per jaar de boeken en de jaarlijkse afsluiting.

Voor de leden: klik hier voor meer informatie.

Vacatures

Ook Dijkzicht heeft te maken met vergrijzing van leden in de commissies, met minder animo voor structurele taken. Diverse commissies hebben te maken met vacatures. Op dit moment zijn we op zoek naar:

Bestuurleden: 2epenningmeester, algemeen bestuurslid
De Groene Kern/Toekomstgroep: juristen /advocaten of mensen met ervaring in bezwaarschriften opstellen e.d.
Kinderrecreatie
Kantinecommissie
Barmedewerkers: 1 mei om 11 uur bijeenkomst!
Technische commissie: timmerman, schilder, handige klusser
Tuincommissie:  ploegleider en assistent-ploegleiders
EHBO’er: zaterdagploeg
Coördinator voor Open tuinen dag

Voor de leden: klik hier voor meer informatie.

Organisatie 27 september 2019