Tuinpark Dijkzicht is een vereniging, de leden zijn samen verantwoordelijk voor het onderhoud van het park, de gebouwen en het gereedschap, voor de sociale en educatieve activiteiten, voor de communicatie met de leden en de omgeving en de organisatie van dit alles.
Voor alle leden tussen de 18 en 70 jaar geldt dat ze jaarlijks minimaal ’16 uur verplicht werk’ doen. Dat kan door tuinbeurten te doen, of commissiewerk of door lid te zijn van het bestuur. Dankzij de veel grotere inzet van vele leden is Dijkzicht nu een van de meest actieve, mooie en natuurvriendelijke parken van Nederland.
Van onze leden verwachten we dat ze hun eigen tuin goed onderhouden én graag een actieve bijdrage leveren aan het voortbestaan en de ontwikkeling van ons tuinpark.

Beslissingen over beleidswijzigingen worden genomen tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) die twee keer per jaar plaatsvindt (mei en november). Deelname aan de ALV is verplicht.

Tuinvereniging 17 augustus 2019