Geschiedenis

In 1996 besloot de jaarvergadering dat ons tuinpark het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren wilde behalen. Deze koers was al eerder ingezet door het Algemeen Verbond van Volkstuinverenigingen in Nederland (AVVN) en de Amsterdamse Bond van Volkstuinders (BVV).
In 2000 haalden we drie van de vier te behalen stippen van het keurmerk. In 2013 werd daar de vierde stip aan toegevoegd en in 2017 behield Dijkzicht de vier stippen en wel met de hoogste score die ooit in Nederland werd behaald. Kijk hier voor het herkeuringsrapport.

Waarom en hoe?

De voordelen zijn evident: een gezondere en aantrekkelijke leefomgeving, minder afval, minder kosten en -op termijn- minder onderhoud.
Door te zoeken naar de juiste plek voor bloemen, planten en bomen bevorderen we een gezonde ontwikkeling. Zo neemt het risico op ziektes en plagen af, en worden bestrijdingsmiddelen overbodig. Het gebruik van inheemse plantensoorten levert voedsel op voor de dieren die hier van nature voorkomen.
Een tuinpark is nooit klaar met Natuurlijk Tuinieren. Voortdurend geven de keuringsrapporten en nieuwe inzichten aanleiding tot nieuwe initiatieven.
Zie voor meer informatie : avvn.nl/natuurlijk-tuinieren

Links

Algemeen Verbond van Volkstuinverenigingen in Nederland : AVVN

Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid Nederland : IVN

Bond Van Volkstuinders: BVV

Hart voor een duurzame stad: ANMEC

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Vereniging voor veldbiologie: KNNV

Duurzame landbouw, een evenwichtig ecosystem beginnen met zadendiversiteit

Meer weten over vlinders? De vlinderstichting richt zich op het beschermen van vlinders, voert projecten uit en stimuleert kennisdeling.

Natuurlijk tuinieren 3 oktober 2018