In 2013 zijn we op het middelste deel gestart met het aanleggen van een natuurlijke oever met een ‘plas- en drasdeel’ en met het planten van onder andere de wateraardbei, mattenbies, kattenstaart, moerasvaren, waterdrieblad, harig wilgenroosje, koninginnenkruid en waterviolier.
In 2017 is ook de overkant aangepakt en tot een natuurlijke oever getransformeerd. Met twee boomstronken en flink wat aarde zijn er 2 ijsvogelwanden gemaakt. In het rechterdeel hebben we houten bakken geplaatst om daar waterplanten in te zetten zoals bont siergras en zwanenbloem.

Natuurlijke oever 19 oktober 2018