Dijkzicht is een tuinvereniging met 204 tuinen in Amsterdam-Duivendrecht. Dijkzicht is een afdeling van de Amsterdamse Bond voor Volkstuinders (BVV).

De leden van de tuinvereniging zijn met elkaar verantwoordelijk voor het onderhouden van het tuinpark en de gebouwen en het organiseren van de sociale en educatieve activiteiten. De organisatie van de tuinvereniging bestaat uit een aantal verplichte onderdelen: het bestuur (met minimaal 5 leden), een bouwcommissie, een tuincommissie en een kascommissie.

Dijkzicht kent daarnaast nog tal van andere commissies en specifieke taken. Zie afbeelding hieronder.

Meer informatie over de taken en de bemensing van het bestuur en de commissies én de vacatures kun je hieronder vinden bij organisatie.
Bij reglementen vind je informatie van de Bond voor Volkstuinders (statuten, bouwschriften, tuin reglementen en meer), informatie over specifieke reglementen en regels voor Dijkzicht en een overzicht van de faciliteiten op ons tuinpark.
In 2017 heeft een aantal tuinders het initiatief genomen om samen met de leden en het bestuur plannen te maken voor de toekomst van Dijkzicht na 2020. Kijk voor meer informatie bij de Toekomstgroep.

Vereniging 27 september 2019