Dijkzicht is een afdeling van de Amsterdamse Bond voor Volkstuinders. Op de site van de bond is informatie te vinden over allerlei reglementen met betrekking tot tuinieren, verboden planten en bouwen. Kijk voor een overzicht van deze reglementen bij de Bond voor Volkstuinders. Klik hier voor het huishoudelijk reglement van Tuinpark Dijkzicht.
In 2016 hebben we voor de leden een brochure gemaakt ‘Van accu tot zonnepanelen’ met informatie over regels en faciliteiten. Hieronder staan die regels en faciliteiten op een rijtje. Tot slot vindt u informatie over de controles die jaarlijks uitgevoerd worden: de gascontrole en de tuincontroles.

Regels A-Z

Het overzicht van regels begint met de richtlijnen voor het gebruik van ‘aggregaten’ en eindigt met het ‘winterklaar maken’.
Klik hier voor het overzicht beleid en regels.
Klik hier voor een toelichting op de regels voor beschoeiing

Faciliteiten A – Z

Dijkzicht heeft tal van faciliteiten op het tuinpark voor de leden; afval (huisafval, papier, tuinafval) kan wekelijks afgeleverd worden, accu’s kunnen opgeladen worden, gasflessen kunnen gekocht worden en de wals kan geleend worden.
Klik hier voor het overzicht.

Controles

De gascontrole: veel tuinders maken gebruik van gasflessen voor de geiser, het fornuis en soms de koelkast. Voor de veiligheid is het van groot belang dat de slangen regelmatig vervangen worden en goed aangesloten zijn en dat de gasflessen in een goed geventileerde kist staan (zie verder de bouwvoorschriften van de bond).
Conform de reglementen van de bond verricht de gascontrolecommissie jaarlijks controles.
Klik hier voor de checklist gascontrole. En klik hier voor meer informatie over de gasinstallatie.

De tuincontrole: om het naleven van allerlei regels te borgen, verwaarlozing van tuinen tegen te gaan en te stimuleren dat ook de individuele tuinen een bijdrage leveren aan het Natuurlijk Tuinieren is er 2 keer per jaar een tuincontrole.
Klik hier voor de checklist tuincontrole.

Reglementen 27 september 2019