Wil je in aanmerking komen voor een tuin op Dijkzicht? Dan moet je je eerst inschrijven als aspirantlid bij de Bond voor Volkstuinders (BvV). Vanaf dat moment ontvang je het blad Vroegop. Je bent dan ook automatisch lid van het Algemeen Verbond van Volkstuinders (AVVN) en via hen krijg je elk kwartaal het tijdschrift ‘De Tuinliefhebber’ toegestuurd.
Belangrijk om te weten: een tuinhuis koop je, de grond huur je. Jaarlijks betaal je een bedrag aan de vereniging voor zaken als grondhuur (gemeente Amsterdam), waterzuivering, verzekeringspremie en bijdrage onderhoud. Tevens betaal je forensenbelasting aan Gemeente Ouder-Amstel.
Hieronder de stappen voor het inschrijven en het kopen van een tuin.

Inschrijving

 1. Schrijf je in -als aspirantlid- bij de Bond van Volkstuinders (inschrijfformulier).
 2. Je ontvangt een bevestiging en een persoonlijke bondsnummer. Dit duurt ongeveer een week.
 3. Download het inschrijfformulier wachtlijst van Dijkzicht en vul het in (je bent minimaal 18 jaar en je hebt een vaste woon-/verblijfplaats in Nederland).
 4. Inschrijven: kom naar de inschrijving op Dijkzicht met de aspiranten brief van de Bond van Volkstuinders, het ingevulde inschrijfformulier wachtlijst Dijkzicht, een geldig identiteitsbewijs en 5 euro.
  NB: zonder bovenstaande documenten kunnen we je helaas niet inschrijven.
  De inschrijvingen zijn van april t/m september op de eerste zaterdag van de maand.
  Aanmelden voor de inschrijving: dit kan alleen tussen 9.30 uur en 10.00 uur, kom dus op tijd!
  Je levert de papieren in (zie 4) en krijgt een volgnummer.
 5. Voorlichting: Om 10.00 uur start de voorlichtingsronde over ‘een tuin op Dijkzicht’.
 6. Na afloop beslis je of je echt wilt inschrijven. Inschrijven gebeurt op volgorde en door het betalen van de 5 euro.
  NB: inschrijven zonder de voorlichting gevolgd te hebben is niet mogelijk

Het kopen van de tuin

 1.  Regelmatig wordt er informatie over nieuwe tuinen die te koop staan met informatie over prijs van opstallen en tuin-in de borden gehangen/op de website geplaatst.
 2. De bouwcommissie en tuinwaardebepaling commissie bepalen de waarde: het bedrag voor de opstallen varieert van 1.000 euro tot 12.000 euro (geen bouwkundige keuring, waardebepaling  op zicht), voor tuinen ligt de waarde tussen 10 euro en 1500 euro. De inventaris wordt niet mee genomen in de waardebepaling.
 3. De bezichtiging is op de aangegeven data. De verkoper (of vertegenwoordiger) is dan aanwezig met het taxatierapport.
 4. Je interesse kenbaar maken kan door te mailen naar tuingroep.dijkzicht@kpnmail.nl of door een briefje in de rode brievenbus aan het bestuursgebouw met je naam, bondsnummer, het rangnummer van Dijkzicht en je telefoonnummer. NB. reageer op tijd, voor de aangegeven sluitingsdatum.
 5. Na 2 weken worden de drie leden met de langste inschrijfduur door het bestuur uitgenodigd voor bezichtiging.
 6. Als deze leden geen belangstelling blijken te hebben, dan wordt de tuin na de sluitingsdatum vrij beschikbaar. Het eerste aspirant lid dat zich dan meldt voor de tuin, kan de tuin, na bezichtiging, direct kopen.
 7. De verkoop van het huisje en de betaling gaat altijd via het bestuur.
 8. Het overnemen van inventaris is een zaak tussen koper en verkoper. Ook als ze niet tot overeenstemming komen over de overname van de inventarisatie zal de verkoop van het huisje en de tuin doorgaan.

Het verkopen van de tuin

Ook bij het verkopen van een tuin moeten er een aantal stappen gezet worden. Leden die een tuin willen verkopen kunnen zich melden bij de open inloop van het bestuur. Deze is tijdens het seizoen op de eerste zaterdag van de maand van 10.00 uur – 12.00 uur. De verkoopprocedure kan 6 – 8 weken in beslag nemen.

Procedures 2 november 2018