Jaar van oprichting:1938
Organisatievorm:vereniging
Bestuur:6 personen
Commissies / specifieke taken:18
Faciliteiten:7
Visie:Natuurlijk Tuinieren
Keurmerk Natuurlijk Tuinieren:4 stippen
Oppervlakte algemeen groen:3 hectare
Grondsoort:laagveen
Aantal tuinen:204
Gemiddelde grootte van de tuinen:300 m²
Specifieke stukken algemeen groen:20
Paden:circa 4400 meter
Sloten en singels:2150 meter
Singel rondom:2100 meter
Beeldhouwwerken:4

Rijkdom aan soorten tot 2020

Het inventariseren van planten en dieren op tuinpark Dijkizcht deden we tot 2020 zelf en met behulp van specialisten, bijvoorbeeld vogelaars en vrijwilligers van de vlinderstichting. Dat resulteerde in onderstaand overzicht.

bomen

75

struiken

60

planten

165

waterplanten

40

vogels

65

vlinders

30

insecten

60

zoogdieren

15

Rijkdom aan soorten vanaf 2020

Vanaf 2020 maken we foto’s van planten en dieren en deze sturen we naar waarneming.nl. Op de site is een overzicht te vinden van alle waarnemingen die gedaan zijn op tuinpark Dijkzicht, van de verschillende soorten planten en dieren en van de foto’s die doorgestuurd zijn. In de periode tot april 2021 zijn er 1170 waarnemingen gedaan en dat kwam neer op 520 soorten planten en dieren.

Dijkzicht in cijfers 3 oktober 2018