Jaar van oprichting:1938
Organisatievorm:vereniging
Bestuur:6 personen
Commissies / specifieke taken:18
Faciliteiten:7
Visie:Natuurlijk Tuinieren
Keurmerk Natuurlijk Tuinieren:4 stippen
Oppervlakte algemeen groen:3 hectare
Grondsoort:laagveen
Aantal tuinen:204
Gemiddelde grootte van de tuinen:300 m²
Specifieke stukken algemeen groen:20
Paden:circa 4400 meter
Sloten en singels:2150 meter
Singel rondom:2100 meter
Beeldhouwwerken:4

Rijkdom aan soorten

bomen

375

struiken

60

planten

165

waterplanten

40

vogels

65

vlinders

30

insecten

60

zoogdieren

15

Dijkzicht in cijfers 3 oktober 2018