Rond 1990 is begonnen met de aanplant van wilgentakken op de noordhoek van de Pelikaansingel om de beschoeiing aan de buitenkant van het park te verstevigen. De rand is uitgebreid tot de Ibissingel en tot aan de Azaleatuin. Het snoeimateriaal van wilgentakken gebruiken we voor afscheidingen, voor slootkantbeschoeiingen, pergola’s of voor het bouwen van hutten met kinderen. Tot aan de grote treurwilg (hoek van de Merellaan en de Ibissingel) is de ruimte tussen de knotwilgen opgevuld met heggen van struikkamperfoelie.

Wilgenrand 19 oktober 2018