winterbeurt dag 18 november 2023

winterbeurt dag 18 november 2023

WILGEN SNOEIEN

op Zaterdag 18 november 2023

Graag zelf goede zaag of takkenschaar meenemen!
   

RONDE-1

TIJD: 10.00 uur tot 12.00 uur   START: bij het WERKHOK

LUNCH    

TIJD: 12.00 – 13.00 SOEP (snert of vegetarisch) & stokbrood

RONDE 2
TIJD: 13.00 – 15.00   START: bij het CLUBHUIS

VOOR WIE? Voor iedereen en zeker voor:

 • de mensen die tuinbeurten gemist hebben

 • de mensen die zich opgegeven hebben voor extra klussen

 • en de mensen die net een tuin gekocht hebben

We hopen op een grote opkomst!

Meld je uiterlijk 11 november aan bij:

Dijkzicht.tuinbeurten@gmail.com

Geef aan welke ronde(s) je komt en welke soep je wilt!

Tuincommissie Dijkzicht: Marja, Miranda, René, Claudia, Jorien i.s.m. Annet

Sinterklaas bij Dijkzicht

Sinterklaas bij Dijkzicht

Lieve kinderen van Dijkzicht,

 

Sinterklaas heeft mij laten weten langs te willen komen op de tuinen.

Zaterdag 25 november zal hij over Dijkzicht struinen.

 

Om de kinderen te komen begroeten,

En de pieten in hun zakken te laten wroeten

 

Naar lekkere pepernoten en misschien wel meer.

Laat snel je verlanglijstje, tuinadres en waar jij je mee bezig houdt weten, net als de vorige keer

 

Om 12:30 gaat de deur van de kantine open

Rond 13:00 verwelkomen wij Sint. Zal hij per boot komen of kont hij naar Dijkzicht lopen?

 

Graag je lijstje, tuinadres en een verhaaltje over jou via de mail naar: jeugdrecreatiedijkzicht@live.nl

Uiterlijk 17 november, dan haalt Sint het wel.

 

18 november nog geen mail terug ontvangen?

Dan mag je aan de telefoon gaan hangen 😉.

 

Groetjes, namens de Sint en de Pieten,

 

Laura van Broekhuijsen

Jeugdrecreatie Dijkzicht

06-14287152

bestuurbrief n. 36

bestuurbrief n. 36

31 oktober 2023

VAN HET BONDSBESTUUR

SUBSIDIE VOOR NATUUR EDUCATIE

Jaarlijks  stelt de gemeente Amsterdam een bedrag beschikbaar voor het ondersteunen van initiatieven voor natuur en duurzaamheid educatie. Heb je een goed idee of een project en  je zoekt naar een financiële impuls, dan kan je in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit het NME Fonds 2024. Voor het jaar 2024 is er € 20.000 beschikbaar om de duurzame initiatieven te ondersteunen

Vanaf vandaag is het weer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een projectUiterlijk 17 december 2023 moeten de aanvragen bij ANMEC (Amterdams Natuur en Milieu Educatie Centrum) binnen zijn. Uiterlijk 17 januari 2024 hoor je of de aanvraag is toegekend.

Op anmec – Ondersteuning projecten vind je de voorwaarden, de procedure en het aanmeldingsformulier.  

Heb je vragen of wil je sparren over jouw idee dan kan je contact opnemen met  Lidy Zeinstra , lidy@anmec.nl of 06-34770968

 AGENDA BONDSVERGADERING 9 DECEMBER 2023 – 13:00 UUR

De agenda van de bondsvergadering staat op (voluit typen svp) www.bondvanvolkstuinders.nl/bondsvergaderingen

Deel deze link svp met jullie tuinders en bespreek de bondsagenda ook op jullie eigen ALV. Uiterlijk 18 november staan alle stukken op de webpagina.

VACATURES

OPROEP VOOR NIEUWE LEDEN BONDSBOUWCOMMISSIE (BBC)

Wegens vertrek van 2 leden zijn we op zoek naar 2 of 3 nieuwe leden voor de bondsbouwcommissie (bbc). We streven naar een bbc van max. 6 leden.

Wat doet de bbc?

 • De bbc adviseert het bondsbestuur gevraagd en ongevraagd over de bondsbouwvoorschriften, de waardebepaling en de bedragen daarbij en alle andere onderwerpen die te maken hebben met de bouwsels op de tuinparken.
 • Twee keer per maand worden op het bondskantoor de binnengekomen bouwtekeningen beoordeeld. NB. Bij de beoordeling hoeft niet steeds de hele bbc aanwezig te zijn. De tijdsbesteding is dus lager.
 • Wanneer een vertrekkende tuinder het niet eens is met de waardebepaling van de bouwsels kan zij/hij herwaardering bij de bbc aanvragen. Dit komt ongeveer 8 a 10 keer per jaar voor. Bij de herwaardering zijn 3 leden aanwezig.
 • De bbc onderhoudt het contact met de bouwcommissies van de tuinparken, beantwoord vragen etc.
 • Leden van de bbc worden voor drie jaar benoemd.

De leden van de bbc zijn bij voorkeur (ex)leden van de bouwcommissies van de tuinparken en hebben dus ervaring met waardebepalingen, bondsbouwvoorschriften en/of bouwtekeningen.

We willen een sterke bondsbouwcommissie – daarvoor is nodig dat er voldoende mensen lid zijn van deze commissie. Dus aarzel niet: heb je belangstelling of wil je eerst wat meer weten? Bel dan naar het bondskantoor 020 – 613 2893 (Els) of mail naar els@bondvanvolkstuinders.nl

Herhaald – VACATURE PROJECTLEIDER STATUTEN EN REGLEMENTEN

We zoeken een Projectleider Statuten en Reglementen die de tanden zet in een leuke maar flinke klus: Zorgen dat er volgend jaar december een nieuwe set aan statuten en reglementen kan worden gepresenteerd aan onze leden.

Heb je belangstelling voor deze betaalde functie of weet je iemand die belangstelling heeft? Check de onderstaande functie.

www.bondvanvolkstuinders.nl/bestanden/2023vacatureprojectleidersr.pdf

Herhaald – OPROEP VOOR NIEUWE BESTUURSLEDEN BONDSBESTUUR

Op www.bondsvolkstuinders.nl/nieuws staat de oproep voor nieuwe bondsbestuurders. Aarzel niet om je belangstelling kenbaar te maken of om geschikte kandidaten te wijzen op deze vacature.

Herhaald – OPROEP VOOR DE WERKGROEP ONDERHOUD

Welke tuinders e.a. willen hun kennis over goed onderhoud delen met andere tuinparken? Check de informatie over de Werkgroep Onderhoud

www.bondvanvolkstuinders.nl/bestanden/2023werkgroeponderhoud.pdf

BIJEENKOMSTEN, CURSUSSEN

Graag doorsturen aan de tuinders, bestuursleden, commissieleden etc. voor wie deze bijeenkomsten relevant zijn.

INTRODUCTIE NIEUWE TUINPARKBESTUURDERS – 11 NOVEMBER

Ben je onlangs gekozen in het bestuur van je tuinpark of moet je nog gekozen worden? Er kunnen nog een paar deelnemers meedoen met de Introductie voor nieuwe tuinparkbestuurders

Datum: Zaterdag 11 november 2023

Tijdstip: Inloop 12:30 / aanvang 13:00 tot ongeveer 16:00 uur

Locatie: Bondskantoor, Volendammerweg 301, Amsterdam

Aanmelding: Uiterlijk 6 november via info@bondvanvolkstuinders.nl

o.v.v. naam, emailadres, tuinpark. Graag ook doorgeven hoe lang je al tuinparkbestuurder bent.

Onderwerpen:

 • De structuur van de bond van volkstuinders als vereniging met afdelingen
 • Taken en bevoegdheden afdelingsbestuur versus bondsbestuur. Wat kan, mag, moet het afdelingsbestuur doen en wat ligt bij het bondsbestuur?
 • Wat is ‘goed bestuur’? Daarbij komen zaken voorbij als ‘collegiaal besturen’, ‘tegenstrijdig belang’, ‘vier-ogen principe’, ‘verantwoording afleggen aan de lid-tuinders’.

Je kunt je ook alvast aanmelden voor de Introductiebijeenkomst op 13 januari.

PLAN VAN AANPAK TOEGANKELIJKE TUINPARKEN – 28 NOVEMBER

Datum: Dinsdag 28 november 2023

Tijdstip: 19:00 – 21:30 uur

Locatie: Wordt nader bekend gemaakt

Aanmelding: Uiterlijk 14 november via info@bondvanvolkstuinders.nl

o.v.v. naam, emailadres, tuinpark.

Eind september vond voor de eerste keer de workshop plaats over het Plan van Aanpak (PvA) Toegankelijke Tuinparken. Toegankelijkheid blijkt een thema te zijn waar veel ideeën over leven en waar veel tuinparken al druk mee bezig zijn.. In de workshop krijg je een format Plan van Aanpak aangereikt. Met dit format kun je later aan de slag om alle ideeën

Speciale aandacht bij de workshop: hoe creëer je draagvlak onder de tuinders voor al deze de activiteiten? Het helpt wanneer bij het bepalen van jullie doel en de te bereiken buurtdoelgroep(en) daar samen over nagedacht wordt. Dus met het afdelingsbestuur en betrokken tuinders. Omdat alle ideeën vanaf het begin samen zijn ontwikkeld is bij de uitvoering daarvan het veel makkelijker om tuinders en commissies te activeren.

Voor de mensen die niet mee konden doen eind september en actief zijn op het tuinpark op Toegankelijkheid organiseren we deze workshop nog een keer. We schrijven max 3 deelnemers per park in. NB. Ook de mensen op reservelijst van de vorige bijeenkomst svp opnieuw aanmelden vanwege de nieuwe datum.

Met dit aanbod hopen we op alle tuinparken in de loop van 2024 een goed en realiseerbaar PvA klaar te hebben.