Twee keer per jaar, meestal in juni en december, wordt de bondsvergadering (algemene ledenvergadering) van de bond van volkstuinders gehouden. Ieder tuinpark is een afdeling van de bond en vaardigt drie, door hun eigen vergadering gekozen, tuinders af naar de bondsvergadering (bondsafgevaardigden)

Tuinders die geen bondsafgevaardigde zijn kunnen de bondsvergaderingen als toehoorder bijwonen zolang er voldoende plaats is.

De volgende bondsvergaderingen zijn op: 8 juni 2024 – inloop 12:30 / aanvang 13:00 uur – bij Ons Lustoord
Voor meer informatie hier klikken.