Tuinadres Ibissingel 13  ( zie plattegrond tuinpark )
Tuinnummer 7
Huis oppervlakte 24,8 m2
Tuin oppervlakte 259  m2
Taxatie huis € 2.828,00
Taxatie tuin € 343,25
Taxatie schuur/bestrating € 150,00
Taxatie beschoeiing € 00,00
Taxatie diverse tuin € 00,00
Kosten totaal € 3.321,25
+ entree geld € 125,00
+ inkoop wateraanleg € 240,00
+ overige kosten restant deel jaarhuur
te koop vanaf 13 juni 2022
bezichtigingsdata zaterdag 18 juni 2022 + zaterdag 25 juni 2022
van 10-14 uur, melden op de tuin.

  lees hier de procedures voor het kopen van een tuin.

 terug naar lijst met tuinen te koop