De gemeente Ouder-Amstel wil 4500 woningen bouwen in De Nieuwe Kern (DNK). De vier tuinparken in de Duivendrechtse Polder protesteren al jaren tegen die plannen. De tuinders zijn niet tegen woningbouw maar wel tegen de manier waarop de plannen uitgewerkt zijn. Er wordt onnodig grote schade aangericht aan natuur, biodiversiteit en verenigingsleven.

De tuinders hebben daarom een alternatief uitgewerkt: De Grote Groene Kern.

Op 1 juli 2021 hebben is dit alternatief  gepresenteerd aan de wethouders en ambtenaren van Amsterdam en Ouder-Amstel. En op 8 juli is een Zienswijze ingediend bij de Ontwerp-Structuurvisie DNK. In de Zienswijze worden de bezwaren toegelicht en wordt het Alternatief beschreven. In één weekend hebben meer dan duizend tuinders en betrokkenen hun handtekening gezet om de Zienswijze te ondersteunen.

De tuinders staan niet alleen in hun protesten, ook de Amsterdam Golf Course, de Vrienden van Duivendrecht en Ouder-Amstel, Schiphol en KLM maken grote bewaren.

Lees meer bij De Nieuwe Kern.