Tuinadres Fazantenlaan 4  ( zie plattegrond tuinpark )
Tuinnummer 194
Huis oppervlakte 25,5 m2. sloopadvies
Tuin oppervlakte 340 m2
Taxatie huis € 800,00
Taxatie tuin € 280,50
Taxatie schuur € 200,00
Taxatie bestrating, beschoeiing
Kosten totaal € 1.280,50
+ entree geld € 125,00
+ inkoop wateraanleg € 195,00
+ overige kosten restant deel jaarhuur
te koop vanaf maandag 28 augustus 2023
Bezichtigingsdata  zaterdag  2 sept 2023 + zaterdag 9 sept 2023.
van 10:00-12:00 uur, melden bij de tuin.Heeft u interesse, dan kunt u dit bij het bestuur aangeven tot en met  10 september 2023.

Dit kan per mail of een briefje in de rode brievenbus aan de bestuurskamer.